eToro Thông Báo: Thay Đổi Cách Tính Toán Giới Hạn/Đơn Vị Giao Dịch

5 / 5 ( 1 vote ) Kể từ thứ 4 – ngày 21 tháng 2, eToro sẽ áp dụng một số thay đổi cần thiết trong cách tính đơn vị và giới hạn giao dịch, để thể hiện quyềnContinue reading… eToro Thông Báo: Thay Đổi Cách Tính Toán Giới Hạn/Đơn Vị Giao Dịch