Những cập nhật mới nhất của eToro

Thời gian gần đây eToro liên tục đi đầu trong sự đổi mới của Fintech (công nghệ trong tài chính). Họ đã thường xuyên phát hành các tính năng và cập nhật mới cho nền tảng của mình, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng thương mại và đầu tư, ngôn ngữ mới, sửa lỗi và hơn thế nữa. Bài đăng trên blog này sẽ được cập nhật theo thời gian để xem chi tiết các cải tiến mới nhất và các tính năng mới nhất.

Những bản phát hành va cập nhật mới nhất của eToro

Dưới đây là những cập nhật mới trên hệ thống của eToro

01/04/2018

  • eToro bây giờ hỗ trợ ngôn ngữ Mã Lai.

28/03/2018

Thay đổi giao diện SL / TP cho các công cụ không được tận dụng: Một cải tiến cho trải nghiệm người dùng cho đầu tư không đòn bẩy. eToro đã giới thiệu khả năng loại bỏ hoàn toàn mức dừng lỗ và thu lợi nhuận từ các vị trí không đòn bẩy cho cổ phiếu, chứng khoán và ETFs.

25/03/2018

  • Cải tiến cho chứng khoán và kinh nghiệm đầu tư crypto.
  • Sửa lỗi lỗi WhatsApp – Một mục được chia sẻ trên WhatsApp hiện có một bản xem trước rõ ràng.
  • Chia sẻ các trang với sửa lỗi cài đặt ngôn ngữ – Khi người dùng chia sẻ một trang, trang sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ của người dùng gốc đã chia sẻ nó.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.