eToro Thông Báo: Thay Đổi Cách Tính Toán Giới Hạn/Đơn Vị Giao Dịch

Kể từ thứ 4 – ngày 21 tháng 2, eToro sẽ áp dụng một số thay đổi cần thiết trong cách tính đơn vị và giới hạn giao dịch, để thể hiện quyền sở hữu tài sản cơ bản của quý khách hàng một cách tốt hơn.

Bối Cảnh

Tính đến thời điểm hiện tại, việc tính toán các đơn vị mua tài sản được dựa trên các mức giá thầu (bid price), bất kể giao dịch đó là đang mua hay bán các tài sản cơ bản.

Do đó, khi bạn mở một giao dịch mua, mặc dù trên thực tế, giao dịch được mở với mức giá yêu cầu (ask price), nhưng số lượng các đơn vị tài sản bạn có lại cao hơn đáng kể so với mức giá yêu cầu, bởi vì giá trên thị trường được tính theo mức giá dự thầu (giá bid luôn thấp hơn giá ask)

Thay Đổi Như Thế Nào?

Nằm trong những nỗ lực thay đổi gần đây mà eToro áp dụng cho những khoản đầu tư vào tài sản thực (ETFs, các mã tiền điện tử, chứng khoán), chúng tôi sẽ áp dụng những thay đổi sau đây để thể hiện tốt hơn quyền sở hữu tài sản của khách hàng:

Việc đo lường các đơn vị và giới hạn của giao dịch Mua được tính toán dựa trên giá yêu cầu (ask price)

Việc đo lường các đơn vị và giới hạn của giao dịch Bán được tính toán dựa trên giá thầu (bid price)

Xin lưu ý: Cách tính toán và đo lường mới sẽ chỉ ảnh hưởng đến những giao dịch được mở sau khi phiên bản mới hoạt động.

Trân trọng,

eToro Team.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.