eToro Club là gì? Các câu hỏi liên quan

eToro Club là gì?

eToro Club là nơi cung cấp nhiều quyền lợi, dịch vụ và công cụ độc quyền cho các khách hàng tùy theo cấp bậc thành viên của họ.

Tôi có thể đăng ký tư cách thành viên bằng cách nào?

Tư cách thành viên eToro Club được xác định dựa trên giá trị tài sản của người dùng.
Bạn sẽ tự động được chấp nhận với điều kiện bạn đáp ứng được yêu cầu về giá trị tài sản.

  • Silver: $5.000
  • Gold: $10.000
  • Platinum: $25.000
  • Platinum+: $50.000
  • Diamond: $250.000

‘Giá trị tài sản’ được định nghĩa như thế nào vì mục đích xác định tư cách thành viên?

Cấp bậc thành viên được xác định dựa trên giá trị tài sản thực tính, chứ không phải giá trị tài
sản tạm tính. Giá trị tài sản thực tính được tính bằng công thức sau: giá trị của mọi khoản tiền
chưa được đầu tư trong số dư của bạn + giá trị gốc được đầu tư vào bất kỳ vị thế mở nào, mà
không tính đến Lãi&Lỗ của bất kỳ vị thế mở nào.

Trong trường hợp giá trị tài sản thực tính của bạn phân loại bạn vào một cấp bậc, và lợi nhuận
của các vị thế mở khiến giá trị tài sản tạm tính của bạn đáp ứng yêu cầu của cấp bậc tiếp theo,
bạn sẽ không được nâng cấp tự động cho đến khi các vị thế này được đóng và giá trị tài sản
thực tính của bạn đáp ứng tiêu chí về cấp bậc thành viên.

Vì sao lại sử dụng giá trị tài sản thực tính thay cho giá trị tài sản tạm tính, vốn bao gồm cả lãi & lỗ của các vị thế mở?

Giá trị tài sản tạm tính phụ thuộc vào tỷ giá thị trường được áp dụng và do đó bất ổn hơn. Để
đảm bảo sự ổn định và tránh tình trạng các thành viên liên tục chuyển đổi giữa các cấp bậc
trong cùng ngày hoặc cùng một tuần, yêu cầu thành viên sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản
thực tính.

Tư cách thành viên Câu lạc bộ eToro của tôi có thời hạn bao lâu?

Bạn sẽ là thành viên của câu lạc bộ chừng nào bạn đáp ứng được các yêu cầu về giá trị tài sản
cho một cấp bậc nhất định. Trong trường hợp giá trị tài sản của bạn xuống thấp hơn mức tối
thiểu, bạn sẽ tiếp tục trạng thái thành viên hiện tại trong thời gian ân hạn là ba (3) tháng dương
lịch.

Tôi đủ điều kiện nhận tư cách thành viên Câu lạc bộ eToro. Khi nào thì trạng thái của tôi được cập nhật?

Việc nâng cấp thành viên được thực hiện tự động trong vòng 24 giờ kể từ khi đáp ứng yêu cầu
về giá trị tài sản. Việc hạ cấp được xử lý vào ngày 1 hàng tháng.

Làm sao tôi có thể biết mình thuộc cấp bậc thành viên nào?

Trạng thái thành viên được hiển thị bên dưới tên người dùng của bạn trong bảng điều khiển tài
khoản eToro, cả trên phiên bản máy tính để bàn và trên ứng dụng di động.

Liệu những người dùng eToro khác có thể thấy cấp bậc thành viên của tôi?

Tuyệt đối không! Giá trị tài sản của bạn là thông tin riêng tư và do đó, chỉ bạn mới có thể thấy
cấp bậc thành viên của mình.

Làm thế nào để tôi được giảm hoặc miễn phí giao dịch?

Mức giảm và miễn phí giao dịch được áp dụng cho các khoản nộp và rút không phải bằng USD qua điện chuyển khoản và được cấp theo cấp bậc thành viên.

Các thành viên Diamond nộp hoặc rút tiền không phải bằng USD qua điện chuyển khoản sẽ được miễn phí giao dịch. Các thành viên Platinum và Platinum+ nộp hoặc rút tiền không phải bằng USD qua điện chuyển khoản sẽ được giảm đáng kể phí giao dịch. Mức giảm là 25 pip với ngoại lệ là các cặp tiền tệ cụ thể (IDR/USD, MYR/USD, THB/ USD, VND/USD) mà khi đó một tỷ lệ phần trăm được tính thay cho pip.

‘Tài sản độc quyền’ là gì?

Tài sản độc quyền là các tính năng sản phẩm và/hoặc công cụ mới được cung cấp độc quyền hoặc trong thời gian đầu cho các thành viên câu lạc bộ. Ví dụ, việc này có thể bao gồm quyền truy cập eToro Wallet, khả năng sử dụng đòn bẩy cho Tiền Điện tử, đầu tư vào một số CopyPortfolio nhất định hoặc các tài sản khác.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.