Cần làm gì khi Etoro gặp lỗi đóng lệnh, Stop loss và Take profit?

Chào mọi người, eToro tại thời điểm này đang gặp vấn đề kỹ thuật về phía chúng tôi. Nó đã dẫn đến các trường hợp như giao dịch không thể đóng và Stop Loss & Take profit không được thực thi.

Chúng tôi nhận thức được điều này và hiện đang cố gắng để sửa nó càng sớm càng tốt. Để cung cấp cho mọi người một chút bối cảnh của vấn đề này, dường như ảnh hưởng đến một số người dùng nhất định nhưng KHÔNG PHẢI TẤT CẢ.

Ví dụ, Tôi có thể không thể đóng giao dịch AUDUSD, nhưng bạn có thể làm được. Vì vậy, vui lòng tiếp tục giao dịch như bình thường, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục và cung cấp một số hướng dẫn nếu bạn bị ảnh hưởng.

3 bước cần làm khi gặp lỗi đóng lệnh trên eToro

Time needed: 5 minutes.

Khi bạn gặp lỗi đóng lệnh, Stop loss và Take profit không được thực thi thì cần thực hiện 3 bước sau

  1. Hãy yên tâm

    Chúng tôi sẽ điều tra tất cả các trường hợp và khách hàng bị ảnh hưởng bởi điều này sau khi chúng tôi đã khắc phục sự cố. Nếu chúng tôi xác định trong cuộc kiểm tra của chúng tôi rằng bạn thực sự đang cố gắng đóng giao dịch nhưng chúng tôi không thể thực hiện, chúng tôi sẽ làm điều cần thiết.

  2. Chụp ảnh màn hình ngay lập tức

    Sẽ là tốt nhất nếu nó chứa thông báo lỗi + giá hiện tại. Đây là bằng chứng của bạn rằng bạn đã cố gắng để đóng giao dịch.

  3. Gửi yêu cầu hỗ trợ đến eToro


    Tạo một vé hỗ trợ cho điều này với dịch vụ khách hàng và đính kèm ảnh chụp màn hình (https://www.etoro.com/customer-service/) -> ĐÂY LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG.

Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện quét và xác định tất cả bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, việc đặt vé luôn an toàn hơn để chúng tôi được đảm bảo có thể nhìn thấy mối quan tâm của bạn.

Cảm ơn và chúng tôi thật sự biết ơn với sự kiên nhẫn và thông cảm của mọi người. Xin đừng ngần ngại gửi email cho tôi nếu bạn gặp phải những vấn đề này. Nó là tốt hơn để gửi chúng qua email hơn qua PM để tôi có một hồ sơ.

PS: Trên đây là hướng dẫn sử lý từ bộ phận hỗ trợ của eToro tại Việt Nam Blog eToro Việt Nam xin được phép chia sẻ lại.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.